Eleman Temini

İzmir, İstanbul, temizlik firması
Dış kaynak kullanımı ve çözüm ortaklığı, günümüzde sektörlerin çokça kullandığı hizmet alım şeklidir. Personel ve ekipman yatırımı olmadan şirketlerin temizlik ve diğer hizmetleri çözüm ortalığı olan ikinci şirketlere yaptırmaları önemli avantajlar sağlamaktadır. Şirketlerin, günümüzdeki hızlı değişim ve artan küresel rekabet, işletmelerin giderek daha fazla esnek yapılara sahip olmalarını gerektirmektedir.

Nev Kurumsal Temizlik Hizmetleri; çözüm ortaklarına işe alım süreci, eğitim ve gelişim, personel faaliyetleri, denetleme ve bordrolama hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimiz; Aylık, haftalık, günlük, proje bazlı yevmiyeli elaman ile bordrolu personel temin etmektedir.

Sözleşmeli Personel Avantajları

  • Personel arama sürecindeki zaman ve maliyetlerin ortadan kalkması
  • Personelin tüm yasal sorumluluklarının yüklenici firmaya ait olması (SSK+Vergi+Hak edeceği Tazminatları + Maaşı Yüklenici tarafından karşılanır.)
  • Personelin konusunda deneyim sahibi olması
  • Personel memnuniyetsizliği halinde 3 iş günü içinde yüklenici firma tarafından değiştirilme garantisi
  • Hizmet karşılığında kesilecek hak ediş faturası gider olarak gösterileceğinden tamamı yıllık baz da vergilerden düşülerek işletmeye ekstradan maliyet getirmemesi.
  • Personel temin temizlik hizmetini sektörde uzmanlaşmış kişilere devredilmesi
  • İşletmenin temizlik konusunda zaman ayırmayıp kendi işine yoğunlaşması akabinde performansının ve üretiminin artması